foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

logotypy

Warsztaty kulinarne w Gminie Medyka

  Lokalna Grupa Działania "ZIEMIA PRZEMYSKA"

przy współpracy

ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Leszna

serdecznie zaprasza

na Spotkanie kulturowo - historyczne

realizowane w ramach przedsięwzięcia

"PIELĘGNUJMY NASZE DZIEDZICTWO"

organizowane w dniu 27 kwietnia 2017 roku

o godz. 18.00 w Bibliotece w Lesznie.

SZCZEGÓŁY NA PLAKACIE!

 

DSC02996 W dniu 11 kwietnia 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Przemyślu Lokalna Grupa Działania "ZIEMIA PRZEMYSKA" zorganizowała Konkurs Wielkanocny 2017. Wzięło w nim udział 5 organizacji z terenu objętego LSR:

 1. Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Torki "NIE TYLKO DLA SIEBIE",
 2. Stowarzyszenie "Wspólna Sprawa" w Drohojowie,
 3.  Koło Gospodyń Wiejskich w Kniażycach,
 4.  Stowarzyszenie "RAZEM JEST ŁATWIEJ" w Żurawicy,
 5.  Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich "Buszkowiczanki" w Buszkowiczkach.

Głównym celem konkursu była aktywizacja i intergracja członków społeczności lokalnej oraz promowanie lokalnego dziedzictwa kilinarnego i tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi. 

Komisja w składzie: Gerard Szczygieł, Maria Sydor oraz Zbigniew Maciołek po dokonaniu degustacji potraw postanowiła przyznać wyróżnienie:

- w kategorii I Przystawka lub zupa - Stowarzyszeniu Mieszkańców Wsi Torki "NIE TYLKO DLA SIEBIE",

- w kategorii II Danie główne - Stowarzyszeniu "Wspólna Sprawa" w Drohojowie,

- w kategorii III Ciasto lub deser - Kołu Gospodyń Wiejskich w Kniażycach.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i liczymy na aktywny udział w kolejnych działaniach LGD! FOTORELACJA

WZC 03.10.2016

 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "ZIEMIA PRZEMYSKA"

zaprasza do udziału 

w Konkursie Wielkanocnym 2017

realizowanym w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

REGULAMIN KONKURSU

KARTA ZGŁOSZENIOWA

  WZC 03.10.2016

   

  Dnia 20 marca 2017 roku Rada LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" zakończyła ocenę wniosków w  ramach naboru nr 3/2017 w zakresie Zachowanie dziedzictwa lokalnego realizującego przedsięwzięcie pn.: „Konserwacja i/lub restauracja obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją”

  PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY

  LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO FINANSOWANIA

  LISTA OPERACJI NIEWYBRANYCH DO FINANSOWANIA

  LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z OGŁOSZENIEM O NABORZE WNIOSKÓW

  Obecnie dokumentacja konkursowa zostaje przekazana do Zarządu Województwa Podkarpackiego, który prowadzi dalsze postepowanie dot. przyznania pomocy zgodnie z postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

   WZC 03.10.2016

    

   Dnia 20 marca 2017 roku Rada LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" zakończyła ocenę wniosków w  ramach naboru nr 2/2017 w zakresie „Budowa, przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej”

   PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY

   LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO FINANSOWANIA

   LISTA OPERACJI NIEWYBRANYCH DO FINANSOWANIA

   LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z OGŁOSZENIEM O NABORZE WNIOSKÓW

   Obecnie dokumentacja konkursowa zostaje przekazana do Zarządu Województwa Podkarpackiego, który prowadzi dalsze postepowanie dot. przyznania pomocy zgodnie z postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.