Ułatwienia dostępu


foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

logotypy

   

Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Przemyska” zwołuje na dzień 19 lipca 2024 r. (piatek) na godz. 14:00 Zebranie Członków Zarządu.

Zebranie Członków Zarządu odbędzie się w Biurze Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” przy ul. Plac Dominikański 3 (pokój nr 25) w Przemyślu.

Program zebrania:

 1. Otwarcie Posiedzenia.
 2. Ustalenie terminu WZC.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

   

Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Przemyska” zwołuje na dzień 15 maja 2024 r. (środa) na godz. 15:30 Zebranie Członków Zarządu.

Zebranie Członków Zarządu odbędzie się w Biurze Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” przy ul. Plac Dominikański 3 (pokój nr 25) w Przemyślu.

Program zebrania:

 1. Otwarcie Posiedzenia.
 2. Ustalenie terminu WZC.
 3. Zatwierdzenie Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat za rok 2023 r..
 4. Sprawy bieżące.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

   

Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Przemyska” zwołuje na dzień 5 marca 2024 r. (wtorek) na godz. 15:30 Zebranie Członków Zarządu.

Zebranie Członków Zarządu odbędzie się w Biurze Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” przy ul. Plac Dominikański 3 (pokój nr 25) w Przemyślu.

Program zebrania:

 1. Otwarcie Posiedzenia.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zakończenie posiedzenia.

 

 

   

Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Przemyska” zwołuje na dzień 28 listopada 2023 r. (wtorek) na godz. 15:30 Zebranie Członków Zarządu.

Zebranie Członków Zarządu odbędzie się w Biurze Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” przy ul. Plac Dominikański 3 (pokój nr 25) w Przemyślu.

Program zebrania:

 1. Otwarcie Posiedzenia.
 2. Ustalenie terminu WZC.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zakończenie posiedzenia.

 

      

         Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Przemyska” zwołuje na dzień 8 sierpnia 2023 r. (wtorek) na godz. 15:30 Zebranie Członków Zarządu.

Zebranie Członków Zarządu odbędzie się w Biurze Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” przy ul. Plac Dominikański 3 (pokój nr 25) w Przemyślu.

Program zebrania:

 1. Otwarcie Posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zakończenie posiedzenia.