Ułatwienia dostępu


foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

logotypy

money 1015277 960 720 W dniu 4 maja 2016 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zatwierdził listę ocenionych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" (PO RYBY 2014-2020), które zostały złożone w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa w terminie od dnia 9 listopada do dnia 30 grudnia 2015.

W naborze zostało złożonych i wybranych 28 LSR, w  tym 26 LSR współfinansowanych z EFRROW oraz 2 LSR współfinansowane z EFMR.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru LGD, w szczególności: przedstawicieli organizacji pozarządowych, lokalnych liderów, stowarzyszenia, osoby fizyczne, nieaktywne zawodowo i bezrobotne oraz przedsiębiorców do zgłaszania uwag i sugestii odnośnie projektu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz załączników wynikających z regulaminu konkursu. Projekt LSR wraz z załącznikami dostępny jest do konsultacji w biurze LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” (Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl, I piętro – pokój 25) w godz. 9.00-13.00. Termin wnoszenia uwag i sugestii: do dnia 22 grudnia 2015 r.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!

Zarząd Lokalnej Grupy Działania "ZIEMIA PRZEMYSKA" przedkłada do konsultacji Statut LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA". Projekt dokumentu z uwzględnieniem dotychczasowych zmian został zatwierdzony na Walnym Zebraniu Członków w dniu 23 września 2015 roku.


Prosimy o zgłaszanie uwag:
- w biurze LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" (Plac Dominikański 3, I piętro, pok. 25) we środy i czwartki w godz. 09.00–13.00
- telefonicznie: 16 676 02 57, 691 079 944
- drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z poważaniem
Zarząd LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA"

Do pobrania:

1. STATUT-tekst jednolity (pdf)

 

W ramach prowadzonych konsultacji społecznych przypominamy o możliwości wypełnienia ankiety elektronicznej dotyczącej problemów i potrzeb oraz mocnych i słabych stron obszaru działania LGD.
Prosimy o włączenie się w prowadzone Konsultacje Społeczne, gdyż Państwa opinie - jako członków lokalnej społeczności - są dla nas bardzo cenne. ANKIETA

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Przemyska” zaprasza mieszkańców Gmin wchodzących w skład LGD (Bircza, Fredropol, Krasiczyn, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno, Żurawica), w szczególności przedstawicieli: organizacji pozarządowych, kół gospodyń, klubów sportowych, OSP i parafii oraz rolników, przedsiębiorców i Lokalnych Liderów do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych prowadzonych na potrzeby opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" na lata 2014-2020.

Konsultacje spoleczne LGD

        Zarząd Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” uprzejmie informuje o rozpoczęciu prac nad tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na lata 2014 – 2020. Nowa strategia będzie podstawowym dokumentem określającym cele, priorytety i kierunki rozwoju obszaru działania LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” w perspektywie do 2020 roku. Zadaniem nowej LSR ma być zapewnienie odpowiedniego rozwoju lokalnego gmin należących do LGD z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnej, a także umożliwienie korzystania z funduszy europejskich w nowym okresie programowania.
W tym celu została przygotowana ankieta internetowa skierowana do mieszkańców obszaru LSR. Prosimy o jej wypełnienie, gdyż Państwa opinie jako członków lokalnej społeczności są dla nas bardzo cenne.

Aby przejść do wypełniania ankiety kliknij tutaj: ANKIETA