foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

logotypy

bocianiada 2022

 

Warsztaty decoupage 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Orły na 

warsztaty decoupage. Szczegóły na plakacie. 

 

Warsztaty rękodzielnicze „Twórczo i Wesoło”
Stubno, 11-25 październik 2022r.

W październiku 2022 r. Lokalna Grupa Działania  „ZIEMIA PRZEMYSKA” wraz Gminną Placówką Kultury w Stubnie zorganizowała  działanie mające na celu wzrost wiedzy
i nabycie nowych umiejętności w zakresie warsztatów rękodzielniczych pn. „Twórczo i Wesoło".  Przedsięwzięcie było współfinansowane  w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROW 2014-2020. W działaniu uczestniczyło 19 mieszkańców gminy Stubno. Działanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, co wpłynęło na wzrost aktywizacji i integracji członków lokalnej społeczności. Warsztaty miały na celu wzbudzenie chęci do wspólnych działań i rozwijania zainteresowań.

 
              GALERIA

„6 Birczański bieg po zdrowie”
Bircza, 12 czerwca 2022 r.


Dnia 12 czerwca 2022r. na Rynku w Birczy odbył się VI Birczański Bieg po Zdrowie. Przedsięwzięcie współfinansowane było w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROW 2014-2020. Przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem i wpłynęło na wzrost integracji i aktywizację członków lokalnej społeczności. Głównym celem realizowanym w ramach tego przedsięwzięcia było pobudzenie aktywności fizycznej i budowanie kapitału społecznego w regionie.
                   
GALERIA

Dożynki Gminne
Krówniki, 21 sierpnia 2022r.


Dnia 21 sierpnia 2022r. na stadionie sportowym w Krównikach odbyły się Dożynki Gminne. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w Kościele Parafialnym w Krównikach, po której dożynkowy korowód przeszedł na stadion. Organizatorzy imprezy zapewnili uczestnikom wiele atrakcji m.in. dmuchane zjeżdżalnie, różnorodne stoiska oraz część artystyczną. Przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem
i wpłynęło na wzrost integracji i aktywizację członków lokalnej społeczności. Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” wzięła udział w imprezie finansując nagrodę na najładniejszy wieniec dożynkowy.

                                                                                                    GALERIA