Ułatwienia dostępu


foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

logotypy

Warsztaty muzyczne
Lesko, 16-20 sierpnia 2022 r.

 

W dniach 16-20 sierpnia 2022 roku  LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” wraz ze Stowarzyszeniem muzycznym „VIENTO” zorganizowała  warsztaty muzyczne, współfinansowane w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROW 2014-2020. Dzieci i dorośli
z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach muzycznych. Przeżycia związane z odbiorem muzyki mają duży wpływ na rozwój emocjonalny i estetyczny. Słuchanie muzyki pobudza także rozwój analizatora słuchowego, koncentrację uwagi, pamięć muzyczną
i pozamuzyczną. Przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem i wpłynęło na wzrost zainteresowania udziałem w działaniach integracyjno – aktywizacyjnych oraz wzrost integracji i aktywizacji członków lokalnej społeczności.

 GALERIA

Kreatywne spotkania w bibliotece „Warsztaty decoupage"     Orły, listopad 2022 r.

W listopadzie 2022 r. Lokalna Grupa Działania  „ZIEMIA PRZEMYSKA” wraz z  Gminną Biblioteką Publiczną w Orłach zorganizowała  działanie mające na celu wzrost wiedzy i nabycie nowych umiejętności w zakresie warsztatów rękodzielniczych pn. „Warsztaty decoupage”.  Przedsięwzięcie było współfinansowane  w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROW 2014-2020.Działanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, co wpłynęło na wzrost aktywizacji i integracji członków lokalnej społeczności. Warsztaty miały na celu wzbudzenie chęci do wspólnych działań i rozwijania zainteresowań.

                                                                                                       GALERIA

 

ikona warsztat

 

Warsztaty rękodzielnicze „Ozdoby świąteczne”
Tarnawce, grudzień 2022r.W grudniu  2022 r. Lokalna Grupa Działania  „ZIEMIA PRZEMYSKA” wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich w  Tarnowcach  zorganizowała  działanie mające na celu wzrost wiedzy i nabycie nowych umiejętności w zakresie warsztatów rękodzielniczych pn. „Ozdoby świąteczne”. Przedsięwzięcie było współfinansowane  w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROW 2014-2020. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem, co wpłynęło na wzrost aktywizacji i integracji członków lokalnej społeczności. Warsztaty miały na celu wzbudzenie chęci do wspólnych działań i rozwijania zainteresowania.

GALERIA 

Konferencja "Wpływ programu LEADER na rozwój lokalnej społeczności" - Drohojów, 9 grudnia 2022 r.

Dnia 9 grudnia 2022 r. w Drohojowie Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” we współpracy ze Stowarzyszeniem "Wspólna Sprawa"
w Drohojowie, Ochotniczą Strażą Pożarną
 w Drohojowie oraz Parafią Rzymskokatolicką pw. MB Częstochowskiej zorganizowała konferencję pt. "Wpływ programu LEADER na rozwój lokalnej społeczności".

W spotkaniu uczestniczyli: Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego – Piotr Pilch, Starosta Przemyski - Jan Pączek, Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego – Wojciech Bobowski, wójtowie gmin powiatu przemyskiego: Tadeusz Bobek, Marek Iwasieczko, Bogusław Słabicki, Ryszard Adamski, Wacław Pawłowski, burmistrz Miasta i Gminy Dubiecko, Prezes Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl Mirosław Majkowski, przedstawiciele Wojewódzkiego Podkarpackiego Konserwatora Zabytków, przedstawiciele Gminy Orły, członkowie władz LGD, przedstawiciele wielu organizacji pozarządowych oraz członkowie lokalnej społeczności.

W pierwszej części spotkania przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania "ZIEMIA PRZEMYSKA" przedstawili swoją 15 – letnią działalność na obszarach wiejskich, pokazując przekłady zrealizowanych inwestycji i przedsięwzięć oraz podkreślając aktywną współpracę
 z samorządami i organizacjami działającymi na terenie LGD. Na przykładzie projektów zrealizowanych w miejscowości Drohojów ukazano wpływ wdrażania Programu LEADER na rozwój lokalnej społeczności.

W drugiej części spotkania przedstawiciele społeczności lokalnej Drohojowa: Janusz Hołyszko – Wiceprezes Stowarzyszenia „WSPÓLNA SPRAWA” (jednocześnie: Wiceprezes OSP
 w Drohojowie oraz Wiceprezes LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”) oraz Ryszard Żuk - Prezes Stowarzyszenia „WSPÓLNA SPRAWA” oprowadzili uczestników po miejscowości pokazując miejsca i obiekty odremontowane / odrestaurowane lub wyposażone w ramach projektów dofinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Przedstawiciele władz złożyli także wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Ojców Niepodległości oraz Pomnikiem Św. Floriana.
Na zakończenie uczestnicy zostali zaproszeni na regionalny poczęstunek. 
                                                                                    GALERIA
                                                                                            

bocianiada 2022

 

Warsztaty decoupage 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Orły na 

warsztaty decoupage. Szczegóły na plakacie. 

 

Warsztaty rękodzielnicze „Twórczo i Wesoło”
Stubno, 11-25 październik 2022r.

W październiku 2022 r. Lokalna Grupa Działania  „ZIEMIA PRZEMYSKA” wraz Gminną Placówką Kultury w Stubnie zorganizowała  działanie mające na celu wzrost wiedzy
i nabycie nowych umiejętności w zakresie warsztatów rękodzielniczych pn. „Twórczo i Wesoło".  Przedsięwzięcie było współfinansowane  w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROW 2014-2020. W działaniu uczestniczyło 19 mieszkańców gminy Stubno. Działanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, co wpłynęło na wzrost aktywizacji i integracji członków lokalnej społeczności. Warsztaty miały na celu wzbudzenie chęci do wspólnych działań i rozwijania zainteresowań.

 
              GALERIA

„6 Birczański bieg po zdrowie”
Bircza, 12 czerwca 2022 r.


Dnia 12 czerwca 2022r. na Rynku w Birczy odbył się VI Birczański Bieg po Zdrowie. Przedsięwzięcie współfinansowane było w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROW 2014-2020. Przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem i wpłynęło na wzrost integracji i aktywizację członków lokalnej społeczności. Głównym celem realizowanym w ramach tego przedsięwzięcia było pobudzenie aktywności fizycznej i budowanie kapitału społecznego w regionie.
                   
GALERIA

Dożynki Gminne
Krówniki, 21 sierpnia 2022r.


Dnia 21 sierpnia 2022r. na stadionie sportowym w Krównikach odbyły się Dożynki Gminne. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w Kościele Parafialnym w Krównikach, po której dożynkowy korowód przeszedł na stadion. Organizatorzy imprezy zapewnili uczestnikom wiele atrakcji m.in. dmuchane zjeżdżalnie, różnorodne stoiska oraz część artystyczną. Przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem
i wpłynęło na wzrost integracji i aktywizację członków lokalnej społeczności. Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” wzięła udział w imprezie finansując nagrodę na najładniejszy wieniec dożynkowy.

                                                                                                    GALERIA