foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

logotypy

dsc 0364 W dniu 18 sierpnia 2016 roku w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Przemyślu odbyło się szkolenie dla Rady LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA", w którym uczestniczyło 9 osób. Zakres szkolenia obejmował Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" na lata 2014-2020, procedury wyboru operacji i kryteriów ich oceny oraz PROW 2014-2020. Spotkanie zakończyło się egzaminem - wszyscy uczestnicy uzyskali wynik pozytywny. FOTORELACJA

dsc 0287 10 W dniu 17 sierpnia 2016 roku w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Przemyślu odbyło się szkolenie dla Członków Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej oraz pracowników LGD, w którym uczestniczyło 24 osoby. Spotkanie prowadził Pan Leszek Leśniak - pracownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Tematem spotkania były "Procedury wyboru operacji oraz kryteria ich oceny". Celem szkolenia było podniesienie poziomu wiedzy i nabycie umiejętności niebędnych przy ocenie i wyborze operacji w ramach poddziałania poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" - PROW 2014-2020. Szkolenie zostało zakończone egzaminem certyfikowanym przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Brwinowie/Odział w Krakowie.  FOTORELACJA

dsc 0224 1 W dniu 16 sierpnia 2016 roku w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Przemyślu odbyło się szkolenie dla Członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej, w którym uczestniczyło 24 osoby. Spotkanie prowadził Pan Leszek Leśniak - pracownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.Tematem szkolenia były "Zasady wdrażania LSR, PROW 2014-2020 - dokumenty programowe". Celem szkolenia było podniesienie poziomu wiedzy i nabycie umiejętności niebędnych przy ocenie i wyborze operacji w ramach poddziałania poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" - PROW 2014-2020. FOTORELACJA

Aktywni lokalnie

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania "ZIEMIA PRZEMYSKA" ogłasza konkurs "AKTYWNI SPOŁECZNIE", skierowany do jednostek kultury, organizacji pozarządowych oraz innych organizacji (np. KGW itp.) działających obszarze LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” (czyli na terenie gmin: Bircza, Fredropol, Krasiczyn, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno, Żurawica).

Szczegóły w regulaminie.

DO POBRANIA:

zmiana numeru rachunku page 001

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania informuje o zmianie numeru rachunku bankowego Stowarzyszenia. Nowy numer nachunku bankowego, na który należy uiszczać wszystkie należności to:

Raiffeisen POLBANK 83 1750 0012 0000 0000 3395 9958.