foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

logotypy

ikona warsztat

Zaproszenie na  Walne Zebranie  Członków Stowarzyszenia

 Lokalna  Grupa  Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”

                    Na podstawie § 19 pkt.2 ppkt 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” Zarząd na posiedzeniu w dniu 31.05.2022 r. podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania Członków.

Posiedzenie odbędzie się dnia 17.06.2022 r. (piątek) o godz. 08.30 w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Przemyślu (Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl).

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia - Powitanie Członków LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”.
 2. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie nowych członków.
 5. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2021.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2021.
 7. Uchwała o przyjęciu sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2021.
 8. Uchwała o przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2021.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad.        

Wszystkie dokumenty dotyczące planowanego WZC znajdują się do wglądu w biurze LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” (Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl, I piętro, pok. 25).

W przypadku, kiedy w WZC w wyznaczonym terminie nie będzie uczestniczyć przynajmniej połowa członków uprawnionych do głosowania, po 15 minutach ogłasza się zwołanie WZC w drugim terminie,  z tym samym porządkiem obrad, w tym samym dniu i miejscu o godz. 08.4 5 bez względu na liczbę członków.

 

ikona warsztat

 

Zaproszenie na  Walne Zebranie  Członków 

 Lokalnej  Grupy  Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”

 

                   Na podstawie § 19 pkt.2 ppkt 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” Zarząd na posiedzeniu w dniu 11 lutego 2022 r. podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania Członków.

Posiedzenie odbędzie się dnia 5 kwietnia 2022 roku (wtorek) o godz. 9.00 w Sali Narad  Nr 62 Starostwa Powiatowego w Przemyślu Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl.

 

 

 

 

Czytaj więcej: Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania "ZIEMIA PRZEMYSKA" 5 kwietnia 2022

ikona warsztat

Zaproszenie na  Walne Zebranie  Członków 

 Lokalnej  Grupy  Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”

Na podstawie § 19 pkt.2 ppkt 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” Zarząd na posiedzeniu w dniu 20 lipca 2020 r. podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania Członków.

Posiedzenie odbędzie się dnia 11 października 2021 roku (poniedziałek) o godz. 15.00 w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Przemyślu Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia - Powitanie Członków LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”.
 2. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie zmian lokalnych kryteriów operacji.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie obrad.

           

Wszystkie dokumenty dotyczące planowego WZC znajdują się do wglądu w biurze LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” (Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl, I piętro, pok. 25) oraz na stronie internetowej www.ziemiaprzemyska.pl.

W przypadku, kiedy w WZC w wyznaczonym terminie nie będzie uczestniczyć przynajmniej połowa członków uprawnionych do głosowania, po 15 minutach ogłasza się zwołanie WZC w drugim terminie,  z tym samym porządkiem obrad, w tym samym dniu i miejscu o godz. 15.15 bez względu na liczbę członków.

 PROJEKT ZMIAN LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI

 

ikona warsztat

    

 

 

Zaproszenie na  Walne Zebranie  Członków

Stowarzyszenia  Lokalna Grupa  Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA"

          Na podstawie § 19 pkt.2 ppkt 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA" Zarząd na posiedzeniu w dniu 18.06.2021 r. podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania Członków.Posiedzenie odbędzie się dnia 29.06.2021 r. (wtorek) o godz. 14.00 w Siedzibie Gminnego Centrum Kulturalnego w Medyce (Medyka 478, 37-732 Medyka).

 

 

 

Czytaj więcej: WZC 29.06.2021

ikona warsztat

Zaproszenie na  Walne Zebranie  Członków Stowarzyszenia

 Lokalna  Grupa  Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”

       Na podstawie § 19 pkt.2 ppkt 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” Zarząd na posiedzeniu w dniu 20 lipca 2020 r. podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania Członków.

Posiedzenie odbędzie się dnia 6 sierpnia 2020 (czwartek) o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej przy Zespole Dworskim w Medyce (Pałacyk).

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia - Powitanie Członków LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”.
 2. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.
 5. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Podkarpackiej Sieci LGD
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

           

Wszystkie dokumenty dotyczące planowego WZC znajdują się do wglądu w biurze LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” (Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl, I piętro, pok. 25) oraz na stronie internetowej www.ziemiaprzemyska.pl.

W przypadku, kiedy w WZC w wyznaczonym terminie nie będzie uczestniczyć przynajmniej połowa członków uprawnionych do głosowania, po 15 minutach ogłasza się zwołanie WZC w drugim terminie,  z tym samym porządkiem obrad, w tym samym dniu i miejscu o godz. 10.15 bez względu na liczbę członków.