foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Logowanie

Zmień język

Licznik odwiedzin

74922

Aktualna data

logotypy

ikona warsztat

 Zaproszenie na  Walne Zebranie  Członków Stowarzyszenia

 Lokalna  Grupa  Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”

       Na podstawie § 19 pkt.2 ppkt 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” Zarząd na posiedzeniu w dniu 09.12.2019 r. podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania Członków.

Posiedzenie odbędzie się dnia 18.12.2019 r. (środa) o godz. 08.00 w Sali Konferencyjnej (pokój nr 62) Starostwa Powiatowego w Przemyślu – Plac Dominikański 3.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia - Powitanie Członków LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”.
 2. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Ustalenie wysokości składek.
 5. Przyjęcie rezygnacji z członkostwa w LGD.
 6. Szkolenie z zakresu „Zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020”
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

          

W przypadku, kiedy w WZC w wyznaczonym terminie nie będzie uczestniczyć przynajmniej połowa członków uprawnionych do głosowania, po 15 minutach ogłasza się zwołanie WZC w drugim terminie,  z tym samym porządkiem obrad, w tym samym dniu i miejscu o godz. 08.15 bez względu na liczbę członków.

 

ikona warsztat

 

Na podstawie § 19 pkt.2 ppkt 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” Zarząd na posiedzeniu w dniu 30.05.2019 r. podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania Członków.

Posiedzenie odbędzie się dnia 11.06.2019 r. (wtorek) o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej (pokój nr 62) Starostwa Powiatowego w Przemyślu – Plac Dominikański 3.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia - Powitanie Członków LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”.
 2. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2018 rok.
 5. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2018 rok.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad.

  

Wszystkie dokumenty dotyczące planowego WZC znajdują się do wglądu w biurze LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” (Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl, I piętro, pok. 25) oraz na stronie internetowej www.ziemiaprzemyska.pl.

W przypadku, kiedy w WZC w wyznaczonym terminie nie będzie uczestniczyć przynajmniej połowa członków uprawnionych do głosowania, po 15 minutach ogłasza się zwołanie WZC w drugim terminie,  z tym samym porządkiem obrad, w tym samym dniu i miejscu o godz. 10.15 bez względu na liczbę członków.

 Wykorzystanie środków finansowych - koszty bieżące i aktywizacja

Składkowe środki finansowe

ikona warsztat

 

Na podstawie § 19 pkt.2 ppkt 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” Zarząd na posiedzeniu w dniu 17.01.2019 r. podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania Członków.

Posiedzenie odbędzie się dnia 28.01.2019 r. (poniedziałek) o godz. 09.00 w Sali Konferencyjnej (pokój nr 62) Starostwa Powiatowego w Przemyślu – Plac Dominikański 3.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia - Powitanie Członków LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”.
 2. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zmiany w Procedurze oceny i wyboru operacji oraz Regulaminie Rady
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie obrad.

  

          

W przypadku, kiedy w WZC w wyznaczonym terminie nie będzie uczestniczyć przynajmniej połowa członków uprawnionych do głosowania, po 15 minutach ogłasza się zwołanie WZC w drugim terminie,  z tym samym porządkiem obrad, w tym samym dniu i miejscu o godz. 09.15 bez względu na liczbę członków. 

Zapraszamy do zapoznania się z proponowanymi zmianami:

                                                      PROCEDURA                                          REGULAMIN RADY

ikona warsztat

Na podstawie § 19 pkt.2 ppkt 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” Zarząd na posiedzeniu w dniu 05.12.2018 r. podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania Członków.

Posiedzenie odbędzie się dnia 13.12.2018 r. (czwartek) o godz. 09.00 w Sali Konferencyjnej (pokój nr 107) Starostwa Powiatowego w Przemyślu – Plac Dominikański 3.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia - Powitanie Członków LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”.
 2. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie nowego członka.
 5. Szkolenie dla członków organów LGD (zgodnie z Planem Szkoleń LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”)
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad.   

W przypadku, kiedy w WZC w wyznaczonym terminie nie będzie uczestniczyć przynajmniej połowa członków uprawnionych do głosowania, po 15 minutach ogłasza się zwołanie WZC w drugim terminie,  z tym samym porządkiem obrad, w tym samym dniu i miejscu o godz. 09.15 bez względu na liczbę członków.

 

 

 

WZC 03.10.2016

Relacja w Walnego Zebrania Członków

LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" z dnia 5 czerwca 2018 roku

W dniu 5 czerwca 2018 roku odbyło się WZC LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA", w którym uczestniczyło 23 uprawnionych Członków. 

Najważniejsze sprawy podejmowane na WZC:

 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2017,
 • Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2017:

-  omówienie stanu realizacji LSR;

- omówienie stanu realizacji Planu Komunikacji;

- przedstawienie szczegółowego sprawozdania finansowego,

 • informacja o planowanym terminie naboru wniosków o przyznanie pomocy.

W trakcie zebrania podjęto temat uszczegółowienia sprawozdania finansowego. Ponadto, członkowie zgłaszali uwagi dotyczące publikowania informacji o działalności Stowarzyszenia. Wszystkie propozycje i uwagi zostaną poddane analizie na najbliższym Posiedzeniu Zarządu, a decyzje i propozycje zostaną przedstawione na kolejnym WZC.

    PROTOKÓŁ      UCHWAŁA    SPRAWOZDANIE FINANSOWE     SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI   Stan wdrażania