foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

logotypy

 Dzięki wsparciu Corteva Agriscience w dalszym ciągu możemy realizować działania szkoleniowe dla kobiet powiązanych z rolnictwem w ramach Projektu TalentA Polska 2022.

W ostatnim czasie odbyły się kolejne zajęcia teoretyczne i praktyczne w ramach realizowanego projektu. Omawialiśmy następujące tematy:

- Księgowość i rachunkowość oraz prawne aspekty prowadzenia działalności rolniczej

- Praktyczne aspekty prowadzenia działalności rolniczej

- Pielęgnacja odżywcza oraz podstawowe zasady dbania o swój wygląd

- Zasady właściwego odżywiania, nauka komponowania codziennego jadłospisu oraz wykorzystywanie lokalnych produktów.

Uczestniczki bardzo chętnie i aktywnie uczestniczą w zajęciach, co przekłada się na podniesienie poziomu ich wiedzy i umiejętności oraz aktywizację i wzrost ich samooceny.

GALERIA

ikona warsztat

 ANKIETA W RAMACH EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ LSR

W związku z prowadzoną ewaluacją LSR zapraszamy Państwa do udziału w badaniu ankietowym prowadzonym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie trwa kilka minut. Celem działania jest ocena wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020. Zebrane informacje będą przydatne przy tworzeniu nowej LSR W przyszłej unijnej perspektywie finansowej.

Prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 27.05.2022 ROKU.

 

  WYPEŁNIJ ANKIETĘ

 

ikona warsztat

Dnia 21 kwietnia 2022 roku rozpoczęliśmy realizację działań w ramach projektu TalentA Polska 2022. W ramach pierwszych zajęć zorganizowane zostało szkolenie
w zakresie możliwości pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, które zostało przeprowadzone przez Panią Ewę Nęczyńską - Kierownika Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Kolejne spotkanie w dniu 29 kwietnia 2022 roku dotyczyło handlu detalicznego, sprzedaży bezpośredniej oraz zagadnień dotyczących agroturystyki. Następnie w ramach aktywizacji kobiet oraz poprawy ich motywacji i samooceny w dniach 6 oraz 11 maja zorganizowaliśmy zajęcia praktyczne z Panią Eweliną Włoch – kosmetologiem. Spotkania miały pokazać uczestniczkom, jak przy niewielkich nakładach czasu i pracy zadbać o siebie i swój wygląd, co z pewnością przyniesie wymierne korzyści. Dodatkowo, w ramach dobrych praktyk zaprosiliśmy na spotkanie Pana Dariusza Zaprzałę – właściciela rodzinnego gospodarstwa ekologicznego. Uczestnicy projektu dowiedzieli się o zasadach prowadzenia gospodarstwa ekologicznego oraz ciężkiej pracy i problemach, z którymi rolnik spotyka się na co dzień.

Wszystkie prowadzone działania mają na celu podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie przepisów prawa oraz aktywizację kobiet powiązanych z rolnictwem.

A przed nami jeszcze kilka ciekawych spotkań!   GALERIA