foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

logotypy

Ankieta jakość doradztwa

 

Szanowni Państwo!

W celu oceny i ustawicznego podnoszenia jakości doradztwa świadczonego przez pracowników LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” zwracamy się z prośbą o wypełnienie INTERNETOWEJ ankiety, dzięki której możliwe będzie zbadanie Państwa satysfakcji z otrzymanego doradztwa. Zawarcie w ankiecie swoich uwag i opinii pozwoli nam udoskonalić prowadzone formy wsparcia, dostosowując je do Państwa potrzeb.

Prosimy o przyznanie punktów zakreślając odpowiednie pole - skala oceny od 1 (ocena najniższa) do 6 (ocena najwyższa). ANKIETA jest anonimowa. 

wniosek Lokalna Grupa Działania "ZIEMIA PRZEMYSKA" uprzejmie informuje, że Formularze wniosków i Umów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały opublikowane.

Wzory dokumentów znajdują się poniżej:

1

W dniu 20 czerwca 2016 roku w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Przemyślu odbyło się Walne Zebranie Członków LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA". Spotkaniu przewodniczyła Prezes Zarządu - Pani Lubomira Michałuszko. W WZC wzięło udział 40 członków. Głównym tematem obrad były: zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność oraz w dokumentach towarzyszących na lata 2014 - 2020, zatwierdzenie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej  za 2015 rok oraz ewaluacja realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju objętej PROW 2007-2013. Więcej zdjęć w galerii.

Harmonogram

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania "ZIEMIA PRZEMYSKA" podaje do publicznej wiadomości Harmonogram planowanych  naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Harmonogram do pobrania