foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Logowanie

Zmień język

Licznik odwiedzin

80842

Aktualna data

logotypy

wyniki.ponownej.oceny.4 2019

 

        W związku z otrzymaniem z Zarządu Województwa Podkarpackiego stanowiska w    zakresie    zarzutów   podniesionych w  proteście  złożonym  przez Wnioskodawcę  w ramach naboru wniosków nr 4/2019 Rada LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na posiedzeniu w dniu 29.05.2019 r. dokonała ponownej oceny operacji.

Protokół z Posiedzenia - Nabór 4/2019

Lista operaci wybranych do finansowania po ponownej ocenie

 

  WZC 03.10.2016

   

          W związku z otrzymaniem z Zarządu Województwa Podkarpackiego stanowiska w    zakresie    zarzutów   podniesionych w  proteście  złożonym  przez Wnioskodawcę  w ramach naboru wniosków nr 3/2019 Rada LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na posiedzeniu w dniu 29.05.2019 r. dokonała ponownej oceny operacji.

  Protokół z Posiedzenia - Nabór 3/2019

  Lista operaci wybranych do finansowania po ponownej ocenie

   

   WZC 03.10.2016

    

   Dnia  11 stycznia 2020 roku Rada LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" zakończyła ocenę wniosków w  ramach naboru nr 6/2019 w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego realizowany przez przedsięwzięcie„3.2.2 Wsparcie dla podmiotów kultywujących lokalne zwyczaje, tradycje i obrzędy”

    

   LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z OGŁOSZENIEM O NABORZE WNIOSKÓW

   LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO FINANSOWANIA

   Obecnie dokumentacja konkursowa zostaje przekazana do Zarządu Województwa Podkarpackiego, który prowadzi dalsze postepowanie dot. przyznania pomocy zgodnie z postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. 

   PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY - nabór 6/2019

    WZC 03.10.2016

     

    Dnia  11 stycznia 2020 roku Rada LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" zakończyła ocenę wniosków w  ramach naboru nr 5/2019 w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego realizującego przedsięwzięcie realizowany przez przedsięwzięcie  „1.2.2. Konserwacja i/lub restauracja obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją”

     

    LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z OGŁOSZENIEM O NABORZE WNIOSKÓW

    LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO FINANSOWANIA

    Obecnie dokumentacja konkursowa zostaje przekazana do Zarządu Województwa Podkarpackiego, który prowadzi dalsze postepowanie dot. przyznania pomocy zgodnie z postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. 

    PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY - nabór 5/2019

     WZC 03.10.2016

      

     Dnia  11 stycznia 2020 roku Rada LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" zakończyła ocenę wniosków w  ramach naboru nr 4/2019 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej realizowany przez przedsięwzięcie „1.2.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej”

      

     LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z OGŁOSZENIEM O NABORZE WNIOSKÓW

     LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO FINANSOWANIA

     LISTA OPERACJI NIEWYBRANYCH DO FINANSOWANIA

      

     Obecnie dokumentacja konkursowa zostaje przekazana do Zarządu Województwa Podkarpackiego, który prowadzi dalsze postepowanie dot. przyznania pomocy zgodnie z postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. 

     PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY - nabór 4/2019

      WZC 03.10.2016

       

      Dnia  11 stycznia 2020 roku Rada LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" zakończyła ocenę wniosków w  ramach naboru nr 3/2019 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej realizowany przez przedsięwzięcie „1.1.1. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej”

       

      LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z OGŁOSZENIEM O NABORZE WNIOSKÓW

      LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO FINANSOWANIA

       

      Obecnie dokumentacja konkursowa zostaje przekazana do Zarządu Województwa Podkarpackiego, który prowadzi dalsze postepowanie dot. przyznania pomocy zgodnie z postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. 

      PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY - nabór 3/2019

       WZC 03.10.2016

       Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2019

       na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD
       w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na lata 2014-2020
       przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”

       Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”, realizującej Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na lata 2014-2020 finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, ogłasza nabór wniosków nr 6/2019 na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

        

        

       Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze wniosków 6/2019 Wsparcie dla podmiotów kultywujących lokalne zwyczaje,...

       WZC 03.10.2016

       Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2019

       na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD
       w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na lata 2014-2020
       przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”

       Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”, realizującej Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na lata 2014-2020 finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, ogłasza nabór wniosków nr 5/2019 na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

        

        

       Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze wniosków 5/2019 Konserwacja i/lub restauracja obiektów wpisanych do rejestru...