foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Logowanie

Zmień język

Licznik odwiedzin

74919

Aktualna data

logotypy

WZC 03.10.2016

 

Dnia  11 stycznia 2020 roku Rada LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" zakończyła ocenę wniosków w  ramach naboru nr 6/2019 w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego realizowany przez przedsięwzięcie„3.2.2 Wsparcie dla podmiotów kultywujących lokalne zwyczaje, tradycje i obrzędy”

 

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z OGŁOSZENIEM O NABORZE WNIOSKÓW

LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO FINANSOWANIA

Obecnie dokumentacja konkursowa zostaje przekazana do Zarządu Województwa Podkarpackiego, który prowadzi dalsze postepowanie dot. przyznania pomocy zgodnie z postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY - nabór 6/2019

  WZC 03.10.2016

   

  Dnia  11 stycznia 2020 roku Rada LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" zakończyła ocenę wniosków w  ramach naboru nr 5/2019 w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego realizującego przedsięwzięcie realizowany przez przedsięwzięcie  „1.2.2. Konserwacja i/lub restauracja obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją”

   

  LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z OGŁOSZENIEM O NABORZE WNIOSKÓW

  LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO FINANSOWANIA

  Obecnie dokumentacja konkursowa zostaje przekazana do Zarządu Województwa Podkarpackiego, który prowadzi dalsze postepowanie dot. przyznania pomocy zgodnie z postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. 

  PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY - nabór 5/2019

   WZC 03.10.2016

    

   Dnia  11 stycznia 2020 roku Rada LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" zakończyła ocenę wniosków w  ramach naboru nr 4/2019 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej realizowany przez przedsięwzięcie „1.2.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej”

    

   LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z OGŁOSZENIEM O NABORZE WNIOSKÓW

   LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO FINANSOWANIA

   LISTA OPERACJI NIEWYBRANYCH DO FINANSOWANIA

    

   Obecnie dokumentacja konkursowa zostaje przekazana do Zarządu Województwa Podkarpackiego, który prowadzi dalsze postepowanie dot. przyznania pomocy zgodnie z postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. 

   PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY - nabór 4/2019

    WZC 03.10.2016

     

    Dnia  11 stycznia 2020 roku Rada LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" zakończyła ocenę wniosków w  ramach naboru nr 3/2019 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej realizowany przez przedsięwzięcie „1.1.1. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej”

     

    LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z OGŁOSZENIEM O NABORZE WNIOSKÓW

    LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO FINANSOWANIA

     

    Obecnie dokumentacja konkursowa zostaje przekazana do Zarządu Województwa Podkarpackiego, który prowadzi dalsze postepowanie dot. przyznania pomocy zgodnie z postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. 

    PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY - nabór 3/2019

     WZC 03.10.2016

     Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2019

     na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD
     w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na lata 2014-2020
     przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”

     Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”, realizującej Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na lata 2014-2020 finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, ogłasza nabór wniosków nr 6/2019 na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

      

      

     Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze wniosków 6/2019 Wsparcie dla podmiotów kultywujących lokalne zwyczaje,...

     WZC 03.10.2016

     Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2019

     na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD
     w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na lata 2014-2020
     przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”

     Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”, realizującej Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na lata 2014-2020 finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, ogłasza nabór wniosków nr 5/2019 na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

      

      

     Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze wniosków 5/2019 Konserwacja i/lub restauracja obiektów wpisanych do rejestru...

     WZC 03.10.2016

     Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2019

     na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD
     w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na lata 2014-2020
     przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”

     Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”, realizującej Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na lata 2014-2020 finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, ogłasza nabór wniosków nr 4/2019 na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

      

      

     Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2019 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej

     WZC 03.10.2016

     Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2019

     na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD
     w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na lata 2014-2020
     przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”

     Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”, realizującej Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na lata 2014-2020 finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, ogłasza nabór wniosków nr 3/2019 na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

      

      

     Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2019 w zakresie Rozwoju ogólnodostepnej infrastruktury...