Ułatwienia dostępu


foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

logotypy

 ikona=

PODPISANIE UMOWY RAMOWEJ NA LATA 2023-2027.

Drodzy mieszkańcy naszego obszaru!

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 09.01.2024r. Zarząd LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego Umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027.

Działania w ramach LSR na lata 2023 – 2027 będą po raz pierwszy realizowane w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 oraz w ramach programu regionalnego FEP 2021-2027.

Nowa LSR to nowe środki finansowe na kolejne lata, a tym samym szansa na bardziej intensywny rozwój naszego obszaru. To szansa dla przedsiębiorców, mieszkańców, organizacji oraz samorządów na pozyskiwanie funduszy na realizację swoich działań.

Dzięki nowym możliwościom wsparcia wnioskodawcy będą mogli realizować zarówno projekty inwestycyjne, jak i społeczne.

Zapraszamy do współpracy!

 

 ikona=

 Szanowni Pańswto,

Z przyjemnością informujemy, że nasza Lokalna Strategia Rozwoju LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na lata 2023 - 2027 została pozytywnie oceniona!

W przygotowanie dokumentu włożyliśmy wiele wysiłku i zaangażowania. Odbyliśmy liczne spotkania i rozmowy, przeprowadziliśmy wywiady i ankiety, zebraliśmy setki danych - wszystko po to, aby jak najlepiej zrozumieć i spełnić oczekiwania naszej lokalnej społeczności.

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy wspierali nas w opracowywaniu LSR, uczestniczyli w różnego rodzaju formach partycypacyjnego tworzenia dokumentu, zgłaszali swoje uwagi, sugestie i opinie. To właśnie dzięki tej współpracy, wspólnemu wysiłkowi i determinacji udało nam się osiągnąć ten sukces, a nasza LSR ma oddolny charakter i odpowiada na realne potrzeby lokalnej społeczności.

Obecnie oczekujemy na podpisanie Umowy Ramowej, dzięki czemu w przyszłym roku będziemy mogli rozpocząć realizację zaplanowanych działań.

Nowa LSR to nowe środki finansowe na kolejne lata, a tym samym szansa na bardziej intensywny rozwój naszego obszaru. To szansa dla przedsiębiorców, mieszkańców, organizacji oraz samorządów na pozyskiwanie funduszy na realizację swoich działań.

Dzięki nowym możliwościom wsparcia wnioskodawcy będą mogli realizować zarówno projekty inwestycyjne, jak i społeczne.

Liczymy na dalszą owocną współpracę!

 

Konsultacje projektu LSR na lata 2023-2027

 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIEMIA PRZEMYSKA”

zaprasza wszystkich mieszkańców obszaru LGD do konsultacji społecznych przygotowywanego dokumentu strategicznego.

 

 

 

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że proces tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027 dobiega powoli końca. Razem z lokalną społecznością podczas konsultacji wypracowaliśmy kierunki rozwoju oraz stworzyliśmy wieloletni plan działania na rozwój naszego obszaru. Konkurs na wybór LSR trwa do 07 czerwca 2023 r. włącznie.  Wniosek konkursowy o wybór LSR wraz z załącznikami i opracowaną strategią zostanie złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego do 7 czerwca 2023 r. po wcześniejszym zaopiniowaniu i akceptacji Walnego Zebrania Członków.

W związku z tym przedkładamy projekt LSR na lata 2023-2027 do konsultacji społecznych. Zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców i przedstawicieli sektora publicznego z obszaru działania naszej LGD do składania uwag, opinii.

Uwagi oraz propozycje zmian do projektu Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027 (LSR) ze społecznością lokalną w ramach LSR można wnosić do 2 czerwca 2023r. do godz. 8.00

- za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- osobiście w biurze LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”, pod adresem: ul. Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl,

- telefonicznie, pod nr tel. 691 106 533, 691 079 944

 

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027 - pobierz

Dziękujemy Państwu za aktywne zaangażowanie w konsultacje społeczne oraz za wszelkie przesłane informacje.

 

 ikona=

 Szanowni Państwo,

W związku z faktem, że etap opracowywania LSR LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" na lata 2023-2027 dobiega końca LGD zaprasza serdecznie na Konferencję podsumowującą.

Podczas spotkania zostanie przedstawiony i szczegółowo omówiony projekt Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Celem spotkania jest umożliwienie wszystkim zainteresowanym członkom lokalnej społeczności wyrażenie opinii w zakresie przedstawionego dokumentu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ROZWOJEM NASZEGO OBSZARU !

 

 ikona=

 

Szanowni Państwo,

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, Lokalna Grupa Działania "ZIEMIA PRZEMYSKA" zaprasza do konsultacji społecznych dotyczących:

 - Diagnozy obszaru,

- Lokalnych kryteriów wyboru operacji, 

- Celów, przedsięwzięć, wskaźników i budżetu na lata 2023-2027,

Planu komunikacji z lokalną społecznością.

Projekty dokumentów wraz z formularzami uwag dostepne sa w zakładce Proces opracowywania LSR. 

Więcej informacji o projekcie LSR na lata 2023-2027 mozna uzyskać telefonicznie lub osobiście w biurze LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" w godzinach urzędowania.

ikona warsztat

Szanowni Państwo,

W celu właściwego ukierunkowania pomocy przyznawanej przez LGD w ramach nowej perspektywy finansowej  2023-2027 oraz  wyboru do finasowania operacji odpowiadających na potrzeby mieszkańców obszaru zwracamy się z prośbą o wzięcie udziału w konsultacjach dotyczących lokalnych kryteriów wyboru operacji.

W związku z tym prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej propozycji lokalnych kryteriów wyboru operacji, które będą stosowane w nowej perspektywie finansowej.

Wypełniona ankiete prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyc osobiście do biura LGD (Plac Dominikański 3 w Przemyślu) do dnia 31.05.2023 r. 

Propozycje kryteriów wybory operacji (word)

Propozycje kryteriów wybory operacji (pdf)

Dziekujemy Państwu za zaangażowanie i poświecony czas!

Więcej informacji o projekcie LSR na lata 2023-2027 mozna uzyskać telefonicznie lub osobiście w biurze LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" w godzinach urzędowania.

ikona warsztat

Szanowni Państwo,

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, Lokalna Grupa Działania "ZIEMIA PRZEMYSKA" zaprasza do konsultacji społecznych dotyczących Diagnozy obszaru opracowanej na potrzeby wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

W przypadku uwag lub sugestii do diagnozy można zgłaszać je do dnia 31.05.2023 r. (drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w biurze LGD).

Uwagi oraz propozycje zmian do projektu w/w dokumentu prosimy wnosić na Formularza uwag dostępnym poniżej.

PROJEKT - Diagnoza obszaru

FORMULARZ UWAG

Dziękujemy Państwu za zaangażowanie i poświecony czas!

Więcej informacji o projekcie LSR na lata 2023-2027 mozna uzyskać telefonicznie lub osobiście w biurze LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" w godzinach urzędowania.

ikona warsztat

Szanowni Państwo,

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, Lokalna Grupa Działania "ZIEMIA PRZEMYSKA" zaprasza do konsultacji społecznych dotyczących celów, przedsięwzięć, wskaźników i budżetu na lata 2023-2027 w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

W przypadku uwag lub sugestii do zapisów zaprezentowanego materiału można zgłaszać je do dnia 31.05.2023 r. (drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w biurze LGD).

Uwagi oraz propozycje zmian do projektu w/w dokumentu prosimy wnosić na Formularza uwag dostępnym poniżej.

PROJEKT

FORMULARZ UWAG

Dziękujemy Państwu za zaangażowanie i poświecony czas!

Więcej informacji o projekcie LSR na lata 2023-2027 mozna uzyskać telefonicznie lub osobiście w biurze LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" w godzinach urzędowania.

ikona warsztat

Szanowni Państwo,

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, Lokalna Grupa Działania "ZIEMIA PRZEMYSKA" zaprasza do konsultacji społecznych dotyczących opracowanego Planu komunikacji z lokalną społecznością w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

W przypadku uwag lub sugestii do zapisów zaprezentowanego materiału można zgłaszać je do dnia 31.05.2023 r. (drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w biurze LGD).

Uwagi oraz propozycje zmian do projektu w/w dokumentu prosimy wnosić na Formularza uwag dostępnym poniżej.

PLAN KOMUNIKACJI - PROJEKT

FORMULARZ UWAG

Dziękujemy Państwu za zaangażowanie i poświecony czas!

Więcej informacji o projekcie LSR na lata 2023-2027 mozna uzyskać telefonicznie lub osobiście w biurze LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" w godzinach urzędowania.