Ułatwienia dostępu


foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

logotypy

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020

 

DOKUMENTY STRATEGICZNE:

WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO  KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

 

Formularze wniosków i umów w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wzory dokumentów dotyczących przetwarzania danych osobowych osób fizycznych występujących w podziałaniu 19.2

 

DOKUMENTY CZŁONKOWSKIE:

ANKIETA MONITORUJĄCA REALIZACJĘ LSR