Ułatwienia dostępu


foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

logotypy

ikona warsztat Harmonogram naborów wniosków

o wsparcie na rok 2024

Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”  publikuje Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz w Programie Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 na rok 2024.

Jednocześnie informujemy, że w roku 2024 LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” nie planuje naborów wniosków w zakresie Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027  ani Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

                   Harmonogram naborów wniosków o wsparcie na rok 2024

UWAGA: Informujemy, że zgodnie  6 ust. 5 lit. a UMOWY O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ harmonogram będzie aktualizowany raz na kwartał każdego roku. W związku z tym  osoby zainteresowane prosimy o bieżące monitorowanie zmian wprowadzanych w niniejszym dokumencie.