foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Logowanie

Zmień język

Licznik odwiedzin

77646

Aktualna data

logotypy

WZC 03.10.2016

Relacja w Walnego Zebrania Członków

LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" z dnia 5 czerwca 2018 roku

W dniu 5 czerwca 2018 roku odbyło się WZC LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA", w którym uczestniczyło 23 uprawnionych Członków. 

Najważniejsze sprawy podejmowane na WZC:

  • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2017,
  • Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2017:

-  omówienie stanu realizacji LSR;

- omówienie stanu realizacji Planu Komunikacji;

- przedstawienie szczegółowego sprawozdania finansowego,

  • informacja o planowanym terminie naboru wniosków o przyznanie pomocy.

W trakcie zebrania podjęto temat uszczegółowienia sprawozdania finansowego. Ponadto, członkowie zgłaszali uwagi dotyczące publikowania informacji o działalności Stowarzyszenia. Wszystkie propozycje i uwagi zostaną poddane analizie na najbliższym Posiedzeniu Zarządu, a decyzje i propozycje zostaną przedstawione na kolejnym WZC.

    PROTOKÓŁ      UCHWAŁA    SPRAWOZDANIE FINANSOWE     SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI   Stan wdrażania