foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ikona warsztat

„Wyśpiewajmy Niepodległość”

Krasiczyn, 10.11.2022 r.

Dnia 11 listopada obchodziliśmy 104 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W całym kraju organizowane były przeróżne wydarzenia, które wpisywały się w obchody rocznicowe.

Dnia 10 listopada w świetlicy dawnego gimnazjum w Krasiczynie odbyła się uroczystość „Wyśpiewajmy Niepodległość”, zorganizowana i sfinansowana przez Koło Gospodyń Wiejskich w Krasiczynie oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Krasiczynie, przy finansowym wsparciu LGD „Ziemia Przemyska”.

Przed rozpoczęciem uroczystości, wszyscy zebrani udali się pod tablicę upamiętniającą poległych w walce, gdzie złożono wieniec i zapalono znicze. Następnie, po powrocie, po odśpiewaniu hymnu państwowego rozpoczęła się część artystyczna. Uczennice klasy VII Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Krasiczynie Alicja Polkowska i Amelia Fok oraz absolwent szkoły Jakub Olszański zaprezentowali zebranym montaż słowno- muzyczny pn. „Wyśpiewajmy Niepodległość”. Nie zabrakło patriotycznych pieśni, w śpiew których włączyli się wszyscy zebrani. Wspólne śpiewanie i muzykowanie jest wspaniałym sposobem integracji pokoleniowej oraz społecznej. Celem organizacji tej uroczystości było upamiętnienie ważnego dla historii Polski święta – 11 listopada oraz budowanie społecznej więzi patriotycznej i myśli obywatelskiej. Umożliwienie szerszej publiczności wzięcia udziału w tej uroczystości stworzyło poczucie wspólnotowości oraz jedności narodowej z poszanowaniem historii i kultury polskiej.

 GALERIA