foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

WZC 03.10.2016

PODSUMOWANIE

SPOTKAŃ AKTYWIZACYJNYCH  DLA GRUP DEFAWORYZOWANYCH 

(osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo)

 

Lokalna Grupa Działania "ZIEMIA PRZEMYSKA" we współpracy z:

1. Gminnym Centrum Kulturalnym w Medyce 3.09.2020

2. Stowarzyszeniem Mieszkańców Wsi Torki „Nie tylko dla siebie” 13.09.2020

3. Kołem Gospodyń Wiejskich w Krasiczynie 18.09.2020

4. Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Kniażyc 22.09.2020

zorganizowała przedsięwzięcie pod nazwą: Spotkanie aktywizacyjne”, współfinansowane w ramach realizacji Planu Komunikacji – Komunikacja z grupą defaworyzowaną.

W spotkaniuach uczestniczyło

1. 21 mieszkańców gminy Medyka – 20 osób należy do grupy defaworyzawanej (osoby bezrobotne / nieaktywne zawodowo);

2. W spotkaniu uczestniczyło 21 mieszkańców gminy Medyka – 19 osób należy do grupy defaworyzawanej (osoby bezrobotne / nieaktywne zawodowo);

3. 15 mieszkańców gminy Krasiczyn – 15 osób należy do grupy defaworyzawanej (osoby bezrobotne / nieaktywne zawodowo);

4. 18 mieszkańców gminy Fredropol – 15 osób należy do grupy defaworyzawanej (osoby bezrobotne / nieaktywne zawodowo).

Głównym celem realizowanym w ramach tego przedsięwzięcia było uświadomienie osób, które „wypadły” z rynku pracy o możliwościach i kierunkach rozwoju. Podczas spotkania została wyświetlona prezentacja, której tematami były m. in. rozwój osobisty, metody doskonalenia, finansowanie przedsięwzięć dla osób z grup defaworyzowanych oraz formy wsparcia dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą. Przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem i  wpłynęło na wzrost integracji i aktywizację członków lokalnej społeczności.

 

GALERIA Medyka - catering

GALERIA Torki - catering

GALERIA Krasiczyn - warsztaty rękodzielnicze

GALERIA Kniażyce - warsztaty rękodzielnicze