foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

I. ULOTKA PRZÓD

 

Dnia 10 października 2020 r. w Rokszycach, Lokalna Grupa Działania "ZIEMIA PRZEMYSKA" we współpracy w Gminna Biblioteką Publiczną w Krasiczynie oraz Kołem Gospodyń Wiejskich w Krasiczynie zorganizowała przedsięwzięcie pod nazwą: Pieczenie Ziemniaka współfinansowane w ramach realizacji Planu Komunikacji – Wydarzenia promocyjne / imprezy masowe. Przedsięwzięcie miało charakter imprezy. Przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem społeczności lokalnej. Miało na celu integrację społeczności z terenu LGD oraz nawiązywanie więzi międzyludzkich.

Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” brała udział w przedsięwzięciu poprzez sfinansowanie cateringu podczas w/w przedsięwzięcia.

 

GALERIA