foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

I. ULOTKA PRZÓD     Rozstrzygnięcie

konkursu

„Wypiek pieczywa dożynkowego”

 

 Dnia 31sierpnia 2020 r. w Birczy, Lokalna Grupa Działania "ZIEMIA PRZEMYSKA" we współpracy w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki zorganizowała przedsięwzięcie pod nazwą: Wypiek pieczywa dożynkowego”, współfinansowane w ramach realizacji Planu Komunikacji – Wydarzenia promocyjne / imprezy masowe. Przedsięwzięcie miało charakter konkursu.  W konkursie wzięło udział 4 uczestników mieszkańców gminy Bircza.

Głównym celem realizowanym w ramach tego przedsięwzięcia było podtrzymywanie tradycji kulinarnych polskiej wsi. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie. Komisja za I-III miejsca przyznała nagrody rzeczowe.

Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” brała udział w przedsięwzięciu poprzez sfinansowanie nagród rzeczowych dla zwycięzców konkursu.

GALERIA