foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

strona projektu

 

Dybawka Biega – Leśna Dycha

Dybawka, 26 maja 2019 r.

 

W dniu 26 maja 2019 Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” wzięła udział w imprezie rekreacyjnej „Dybawka Biega – Leśna Dycha”. Przedsięwzięcie współfinansowane było w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”  PROW 2014-2020. W imprezie uczestniczyli zarówno mieszkańcy Gminy Krasiczyn, jak i całego obszaru objętego LSR.. Przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem, co wpłynęło na wzrost aktywizacji i integracji członków lokalnej społeczności.  GALERIA