foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

logotypy

WZC 03.10.2016

    

         

W dniu 15 grudnia 2021 roku Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w związku z brakiem możliwości oceny wniosków o przyznanie pomocy według lokalnych kryteriów z uwagi na fakt, iż wnioski zawierały braki/oczywiste omyłki. Rada LGD postanowiła skierować do wnioskodawców  pisma o uzupełnienia. Uwzględniając terminy obowiązujące przy uzupełnieniach ustalono, że obradowanie zostanie wznowione w dniu 27 grudnia 2021 r. o godzinie 9:00

 

 

 

 

Czytaj więcej: Posiedzenie Rady 27.12.2021

WZC 03.10.2016

    

         

 

W związku z zakończeniem naborów wniosków nr 3/2021, 4/2021, 5/2021 oraz 6/2021 Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” po konsultacji z Zarządem i Biurem zwołuje Posiedzenie Rady w celu oceny operacji złożonych w ramach w/w naborów.

 

 

 

Czytaj więcej: Posiedenie Rady 15.12.2021

WZC 03.10.2016

Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” po konsultacji z Zarządem i Biurem zwołuje Posiedzenie Rady w celu wydania opini dla wnioskodawcó.

Termin Posiedzenia Rady: 16 listopada 2021 roku (wtorek) godz. 1530

Miejsce Posiedzenia Rady: Biuro LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”

Proponowany porządek Posiedzenia:

  1. rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii w sprawie zmiany umowy o przyznanie pomocy,
  2. wolne głosy, wnioski i zapytania.

Wszystkie materiały i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia znajdują się biurze LGD. Zapraszamy do wcześniejszego zapoznania się z nimi w godzinach urzędowania biura.

WZC 03.10.2016

Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” po konsultacji z Zarządem i Biurem zwołuje Posiedzenie Rady w celu wydania opini dla wnioskodawcó.

Termin Posiedzenia Rady: 5 października 2021 roku (wtorek) godz. 900

Miejsce Posiedzenia Rady: Biuro LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”

Proponowany porządek Posiedzenia:

  1. rozpatrzenie wniosku o wydanie opinii w sprawie zmiany umowy o przyznanie pomocy
  2. wolne głosy, wnioski i zapytania.

Wszystkie materiały i dokumenty związane z porządkiem posiedzenia znajdują się biurze LGD. Zapraszamy do wcześniejszego zapoznania się z nimi w godzinach urzędowania biura.