foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

logotypy

„Ziemia Pogórze Dolina – Trzy Krainy – Trzy Dziedziny”
zapraszamy do udziału w Projekcie w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU ZAŁOŻONA ZOSTANIE STRONA INTERNETOWA PROMUJĄCA TWÓRCZOŚĆ LUDOWĄ I ARTYSTYCZNĄ (rękodzielnictwo, kulinaria, muzyka, …) OBSZARÓW TRZECH LGD.

Zapraszamy do prezentacji swojej twórczości.

Aby umieścić informacje o sobie i swojej pracy twórczości wypełnij ankietę i skontaktuj się z LGD „Ziemia Przemyska”! (ankieta dostępna w biurze LGD „Ziemia Przemyska” oraz w Gminnych Ośrodkach Kultury)

Plik do pobrania: ANKIETA