Ułatwienia dostępu


foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

logotypy

   -  UMOWA RAMOWA na lata 2023-2027 

              - Aneks nr 1 do Umowy Ramowej

    LSR na lata 2023-2027    (zał. nr 1 do Umowy Ramowej) 

    PLAN KOMUNIKACJI      (zał. nr 2 do Umowy Ramowej) 

   -  Harmonogram naborów wniosków o wsparcie

LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" publikuje harmonogram naborów wniosków na rok 2024 r. Jednocześnie informujemy, że zgodnie  6 ust. 5 lit. a UMOWY O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ harmonogram będzie aktualizowany raz na kwartał każdego roku. 

                Harmonogram naborów wniosków o wsparcie - opublikowany dnia 08.03.2024 r.