foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ikona warsztat

Dnia 21 kwietnia 2022 roku rozpoczęliśmy realizację działań w ramach projektu TalentA Polska 2022. W ramach pierwszych zajęć zorganizowane zostało szkolenie
w zakresie możliwości pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, które zostało przeprowadzone przez Panią Ewę Nęczyńską - Kierownika Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Kolejne spotkanie w dniu 29 kwietnia 2022 roku dotyczyło handlu detalicznego, sprzedaży bezpośredniej oraz zagadnień dotyczących agroturystyki. Następnie w ramach aktywizacji kobiet oraz poprawy ich motywacji i samooceny w dniach 6 oraz 11 maja zorganizowaliśmy zajęcia praktyczne z Panią Eweliną Włoch – kosmetologiem. Spotkania miały pokazać uczestniczkom, jak przy niewielkich nakładach czasu i pracy zadbać o siebie i swój wygląd, co z pewnością przyniesie wymierne korzyści. Dodatkowo, w ramach dobrych praktyk zaprosiliśmy na spotkanie Pana Dariusza Zaprzałę – właściciela rodzinnego gospodarstwa ekologicznego. Uczestnicy projektu dowiedzieli się o zasadach prowadzenia gospodarstwa ekologicznego oraz ciężkiej pracy i problemach, z którymi rolnik spotyka się na co dzień.

Wszystkie prowadzone działania mają na celu podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie przepisów prawa oraz aktywizację kobiet powiązanych z rolnictwem.

A przed nami jeszcze kilka ciekawych spotkań!   GALERIA