foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

logotypy

Lokalna Grupa Działania "Ziemia Przemyska" wraz z firmą Corteva Agriscience rozpoczyna realizacją projektu Talenta Polska 2022. Twórcą inicjatywy TalentA 2022 wspierającej kobiety z sektora rolniczego na całym świecie jest Corteva Agriscience

 Od 8 do 22 marca 2022 roku kobiety powiązane z rolnictwem mogą zgłosić się do programu TalentA i wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach wspierających ich aktywność w rolnictwie i działalność związaną z życiem na wsi.

W Polsce program TalentA 2022 przeznaczony jest dla kobiet, które mają obywatelstwo polskie, są właścicielkami, współwłaścicielkami, domownikami lub pracownikami w gospodarstwie rolnym, mieszkają w miejscowości do 10 tys. mieszkańców oraz są ubezpieczone w KRUS.

 Celem projektu TalentA jest podniesienie świadomości i zdolności kobiet wiejskich zaangażowanych w produkcję rolną w zakresie dostępu do finansowania i informacji, które pomogłyby im w rozwoju konkurencyjnego, wydajnego, kreatywnego biznesu, zapewniającego jego zrównoważony rozwój i pozytywną dynamikę. Organizator programu, firma Corteva Agriscience, chce, aby nie tylko pomagać kobietom powiązanym z rolnictwem, ale też budować pozytywny wizerunek kobiet wiejskich i pokazywać jak ważną rolę pełnią w życiu społecznym.

  • W ramach projektu uczestniczki będą mogły wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach tematycznych (Możliwości pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, Aktywizacja mieszkańców oraz rozwój obszarów wiejskich, Aspekty prawne prowadzenia działalności rolniczej, Aktywizacja kobiet powiązanych z rolnictwem, Upowszechnianie zasad zdrowego i racjonalnego żywienia rodziny a marnowanie żywności) oraz praktycznych (fryzjer, kosmetyczka, dietetyk, stylista),
  • Dodatkowo zostanie zorganizowany wyjazd szkoleniowy, w ramach którego kobiety dowiedzą się w praktyce jak wykorzystać walory turystyczne, rekreacyjne oraz produkty lokalne swoich miejscowości do celów zarobkowych.
  • W ramach projektu zostanie również ogłoszony konkurs, którego uczestnicy będą mogli przygotować propozycje tzw. mikrograntów, które chcieliby zrealizować w swojej społeczności. Laureatki konkursu otrzymają granty wysokości: I miejsce – 10 tys. $, II miejsce – 6 tys. $, III miejsce – 4 tys. $ na realizację zwycięskich projektów od fundatora konkursu, firmy Corteva Agriscience.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej  projektu: www.talenta.ziemiaprzemyska.pl oraz w biurze LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”.