foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Logowanie

Zmień język

Licznik odwiedzin

77655

Aktualna data

logotypy

ikona warsztat

Na podstawie § 19 pkt.2 ppkt 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” Zarząd na posiedzeniu w dniu 05.12.2018 r. podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania Członków.

Posiedzenie odbędzie się dnia 13.12.2018 r. (czwartek) o godz. 09.00 w Sali Konferencyjnej (pokój nr 107) Starostwa Powiatowego w Przemyślu – Plac Dominikański 3.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia - Powitanie Członków LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”.
  2. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie nowego członka.
  5. Szkolenie dla członków organów LGD (zgodnie z Planem Szkoleń LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”)
  6. Wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.   

W przypadku, kiedy w WZC w wyznaczonym terminie nie będzie uczestniczyć przynajmniej połowa członków uprawnionych do głosowania, po 15 minutach ogłasza się zwołanie WZC w drugim terminie,  z tym samym porządkiem obrad, w tym samym dniu i miejscu o godz. 09.15 bez względu na liczbę członków.