foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Przemyska” zaprasza mieszkańców Gmin wchodzących w skład LGD (Bircza, Fredropol, Krasiczyn, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno, Żurawica), w szczególności przedstawicieli: organizacji pozarządowych, kół gospodyń, klubów sportowych, OSP i parafii oraz rolników, przedsiębiorców i Lokalnych Liderów do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych prowadzonych na potrzeby opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" na lata 2014-2020.

Konsultacje spoleczne LGD