foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

logotypy

 

Komunikat Samorządu Województwa Podkarpackiego

 

WAŻNE !!! Możliwość zmiany umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Czytaj więcej: Komunikat Samorządu Województwa Podkarpackiego - dot. możliwości aneksowania umów o przyznaniu...

        W związku z zagrożeniem epidemiologicznym mając na uwadze rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na terytorium RP, w tym w Województwie Podkarpackim zwracamy się do Państwa z prośbą o ograniczenie wizyt w Biurze Lokalnej Grupy Działania "ZIEMIA PRZEMYSKA" 

 

W sprawach wymagających przyjścia do Biura LGD prosimy

o wcześniejsze umawianie się telefonicznie

691 079 944 lub 691 106 533 !!!

ikona warsztat

 

        Zarząd Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” zwraca się z prośbą o wyrażenie opinii na temat zmiany Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na lata 2014 – 2020.

      W związku z uwolnieniem kursu EURO oraz niewykorzystaniem pełnej puli środków finansowych w ramach ogłaszanych dotychczas naborów wniosków Zarząd Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”  planuje aktualizację Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na lata 2014 – 2020. W celu uzyskania jak najlepszych efektów wdrażania LSR, a tym samym zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności zwracamy się z prośbą o wyrażenie opinii, na realizację których przedsięwzięć powinny zostać przeznaczone środki finansowe.

Swoje propozycje i sugestie prosimy przekazywać na załączonym FORMULARZU drogą elektroniczną e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 4 grudnia 2020r.

WZC 03.10.2016

Rozstrzygnięcie 

KONKURSU KULINARNEGO „Regionalny przepis”

   W dniu 13 listopada 2020r. w Biurze Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” przeprowadzono ocenę zgłoszeń do KONKURSU KULINARNEGO – regionalny przepis współfinansowany w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" PROW 2014-2020.  

Wzięło w nim udział 9 uczestników.

 1. Stowarzyszenie AKTYWNI RAZEM Zadąbrowie,
 2. Koło Gospodyń Wiejskich w Krasiczynie,
 3. ADSUM Stowarzyszenie Mieszkańców oraz Sympatyków Ostrowa i Ziemi Przemyskiej,
 4. Koło Gospodyń Wiejskich w Łętowni,
 5. Koło Gospodyń Wiejskich Ale Babki w Stubnie,
 6. Gminne Centrum Kulturalne w Stubnie,
 7. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kniażyc,
 8. Elżbieta Kądziołka,
 9. Magdalena Obłoza.

Głównym celem konkursu była aktywizacja i integracja członków społeczności lokalnej oraz promowanie lokalnego dziedzictwa kulinarnego i tradycji związanych ze regionalnymi przepisami.

Komisja w składzie: Piotr Worosz – przewodniczący, Marzena Igras oraz Agata Lalik po dokonaniu analizy zgłoszeń uwzględniając kryteria zawarte w karcie ocen postanowiła:

W kategorii I – przystawki – przyznać wyróżnienie i nagrodę rzeczową dla Koła Gospodyń Wiejskich w Krasiczynie za Chleb pszenno – żytni z ziarnami.

W kategorii II – dania główne – przyznać wyróżnienie i nagrodę rzeczową dla Koła Gospodyń Wiejskich w Łętowni za Pierochy.

W kategorii III – ciasta i desery – przyznać wyróżnienie i nagrodę rzeczową dla Gminnego Centrum Kulturalne w Stubnie za ciasto z jeżyną.

W kategorii IV – przetwory - przyznać wyróżnienie i nagrodę rzeczową dla Stowarzyszenia AKTYWNI RAZEM Zadąbrowie za kolorowy warzywniak.

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy za udział.

W związku z obecną sytuacja epidemiologiczną rozdanie nagród po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z laureatami odbędzie się z każdym indywidualnie.

 

GALERIA NAGRODZONYCH PRZEPISÓW

Informacje dotyczące konieczności potwierdzania kopii dokumentów za zgodność z oryginałem

Zgodnie z przepisem §7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 poz. 1196) cyt.

„W przypadku gdy z przepisów wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy wynika obowiązek dołączenia do wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność, wniosku o wstąpienie do toczącego się postępowania lub wniosku o wypłatę płatności dokumentów w formie kopii:

 1. potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika lokalnej grupy działania, o której mowa w przepisach o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, podmiotu wdrażającego lub podmiotu, który wydał dokument, lub upoważnionego pracownika Agencji albo
 2. poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem

– podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub stanu nadzwyczajnego wprowadzonego w związku z zakażeniami tym wirusem do tych wniosków można dołączyć kopie tych dokumentów bez wymaganego potwierdzenia lub poświadczenia za zgodność z oryginałem."

Wobec powyższego w chwili obecnej w związku z trwającą pandemią w przypadku kiedy nie będą Państwo mogli dostarczyć kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez uprawnione w/w podmioty można je dostarczać bez wymaganego potwierdzenia lub poświadczenia za zgodność z oryginałem.

Ponadto informujemy, iż w momencie zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.), oraz w okresie 90 dni od dnia odwołania tych stanów obowiązywać będą dotychczasowe zasady dotyczące potwierdzania dokumentów „za zgodność z oryginałem” określone w poszczególnych rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi.