foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

logotypy

20 lecie Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Przemyskiego
Rokszyce, 28.05.2022r.
 

 

W dniu 28 maja 2022r. w Rokszycach w gminie Krasiczyn Stowarzyszenie Sołtysów Powiatu Przemyskiego świętowało 20-lecie swojego istnienia. Jubileuszowe spotkanie obfitowało w wyróżnienia i odznaczenia, honorując wyróżniających się sołtysów a także wręczając medale „Honorowego Sołtysa Powiatu Przemyskiego”
oraz św. Izydora Oracza.

 

                                                                                                               GALERIA                                        

ikona warsztat

Zmiany formularzy umów i wniosków o płatność dla poddziałania 19.2

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) zaktualizowała wzory formularzy umów o przyznaniu pomocy oraz formularzy wniosków o płatność w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020, które zostały wprowadzone Zarządzeniami Prezesa ARiMR.

Zmienione umowy i wnioski o płatność obowiązują od 4 lipca 2022 r.

Aktualne formularze wniosków i umów dostępne są pod linkiem:https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3

 

   "Dziś i jutro RLKS - doświadczenia i wdrażanie"

  W dniu 14.07.2022 roku LGD Stowarzyszenie Lider Pojezierza w imieniu partnerów operacji - LGD Stowarzyszenie "Leśna Kraina Górnego Śląska, Lokalna Grupa Działania Zielone Światło, LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" i Wielkopolska Sieć LGD, podpisaliśmy umowę numer KSOW/6/2022/059 z Centrum Doradztwa Rolniczego z siedziba w Brwinowie na realizację projektu w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pt. "Dziś i jutro RLKS - doświadczenia i wdrażanie".

Czytaj więcej: PROJEKT KSOW: Dziś i jutro RLKS - doświadczenia i wdrażanie

ikona warsztat

Konsultacje społeczne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” zaprasza mieszkańców gmin: Bircza, Fredropol, Krasiczyn, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno oraz Żurawica do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2021-2027.

Spotkania konsultacyjne będą przeprowadzone w celu uzyskania informacji o potrzebach i oczekiwaniach mieszkańców, co pozwoli określić kierunki wsparcia, tj. cele, przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju oraz założenia rozwoju naszego terenu.

 

Spotkania konsultacyjne skierowane są m.in. do: lokalnych liderów, przedstawicieli JST, szkół, ośrodków kultury, GOPS, KGW, OSP, stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, lokalnych przedsiębiorców, rolników, osób bezrobotnych oraz zainteresowanych pozyskiwaniem środków w nowej perspektywie finansowej 2021-2027.